Sne og is: Kender du reglerne for snerydning og saltning?

Sne og is: Kender du reglerne for snerydning og saltning?

20. december 2021 0 Af admin

Den danske vinter er ensbetydende med køligere temperaturer og mulighed for is og sne. Bor du i et hus, kommer vinteren i følgeskab med en række pligter, men hvad skal du egentlig gøre for at sikre sikker færdsel på – og omkring – din grund? I denne artikel kan du blive klogere på reglerne for snerydning og saltning.

Som husejer er det din pligt at sørge for, at man kan færdes sikkert på fortov og øvrige færdselsarealer, ligesom du skal sikre at der ikke opstår farlige situationer, hvis sne og/eller istapper falder ned fra tag og udhæng. Vil du læse mere om vinterens udfordringer, kan du også besøge denne hjemmeside.

Sikker færdsel på fortovet

Det er husejeren der har pligt til at sørge for snerydning og saltning på fortovet omkring huset. Her skal folk kunne færdes uden fare, og du skal således rydde sne og salte, når det er nødvendigt. Ifølge reglerne skal der være ryddet sne mellem 7:00 og 22:00 på hverdage og 8:00 og 22:00 på helligdage, hvis dit hus ligger ud til en offentlig – asfalteret – vej. Er der tale om en grusvej, har du ikke pligt til at rydde sne her.

Selvom du ikke er hjemme, har du pligt til at sikre at dit fortov er farbart og sikkert i tilfælde af is og sne. Skal du på ferie, er det derfor en god idé at lave en aftale om snerydning med din nabo. Sker der ulykker som følge af mangelfuld snerydning, kan du blive stillet til ansvar i forhold til erstatning.

Hvor skal der ryddes sne?

Du skal rydde sne der hvor folk færdes – det vil i udgangspunktet sige fortovet, men der skal også ryddes sen de øvrige steder så postbud, skraldemand og lignende at komme sikkert til og fra din bolig. Det kan f.eks. gælde indkørsel, havegang og på trappen foran dit hus.

Hvis der ikke er ryddet sne, kan postbuddet, renovationsfirmaet mm. nægte at bringe post og afhente dit skrald. Vær også opmærksom på sne og istapper på tag og udhæng, som kan udgøre en farve. Som husejer har du pligt til at fjerne disse fareelementer – eller at advare om faren ved at opstille afspærring.