Kort og godt om fortrolighedserklæringer

Kort og godt om fortrolighedserklæringer

27. oktober 2020 8 Af redaktionen_dk

Når noget bliver sagt i fortrolighed, så ligger der i begrebet, at det ikke skal komme videre. Det gælder også i forhold til en arbejdsplads, at noget kan være fortroligt og dermed skal holdes blandt de involverede parter. I modsat fald brydes fortroligheden. Det kan have fatale følger for en virksomhed, at fortrolige oplysninger kommer ud og ender i de forkerte hænder.

Derfor vil man ofte skulle underskrive en fortrolighedserklæring, hvormed man netop lover, at fortrolig information ikke kommer videre, hvis man arbejder for eller samarbejder med en virksomhed.

Hvor bindende er en fortrolighedserklæring?

Når du har underskrevet en fortrolighedserklæring, så er den juridisk bindende. Det betyder, at du kan stilles til ansvar, hvis du bryder fortroligheden og lækker hemmelige oplysninger til tredjepart.

Det vil fremgå af ordlyden i erklæringen, hvem der er ansvarlig for hvad i forhold til fortroligheden. Den kan formuleres af parterne selv, eller det kan være en advokat, der er ind over.

Hvorfor bruger man en fortrolighedserklæring?

En fortrolighedserklæring er et meget anvendeligt dokument, der sikrer, at for eksempel en virksomheds interne forhold ikke gives videre til andre, som måske kan udnytte den viden på en negativ måde. Det kan også være i det tilfælde, at en virksomhed har skabt et nyt produkt, som andre kan risikere at kopiere.

I forbindelse med en ansættelse er det også almindeligt, at den nyansatte underskriver en fortrolighedserklæring. Sådan en kan gælde både i forhold til den aktuelle ansættelse og i forhold til fremtiden, når vedkommende ikke længere er ansat i det pågældende firma.

Hvis et firma benytter ekstern bistand, så kan man for begge parters skyld få underskrevet en fortrolighedserklæring som det første, inden et samarbejde indledes. Dermed er den side af sagen på plads, og parterne ved, hvor de har hinanden.

Få gerne en advokat til at udfærdige dokumentet

Der kan være mange specifikke forhold, der gør sig gældende, når det kommer til en konkret virksomhed og en konkret situation. Derfor rådes der til, at du altid hyrer en advokat til at udfærdige fortrolighedserklæringen. Dermed sikrer du dig, at der ikke er oversete huller i aftalen, som ville kunne udnyttes af nogen, der har interesse i det.

Erklæringen skal helst være målrettet det enkelte samarbejde, og den skal også gerne være så fintmasket og omfattende, at der ikke er nogen mulighed for at lække nogen informationer, som gerne skulle holdes inden for virksomhedens vægge.