Derfor er det vigtigt at dæmpe støjen på kontoret

Derfor er det vigtigt at dæmpe støjen på kontoret

4. november 2022 0 Af Nemlinkbuilding.dk

Det kan være helt fantastisk at være en del af et storrumskontor, hvor man sidder tæt på sine gode kolleger. Men storrumskontoret er ikke udelukkende win-win, da det også kan give udfordringer at være så mange mennesker samlet.

Et af de steder, hvor de store kontorfællesskaber er mest udfordret, er på lydfronten. Ofte resultere mange mennesker, mange telefoner og trafik frem og tilbage i lokalet i støj og forstyrrelser. Det er ikke ønskværdigt for hverken medarbejder eller virksomheden. Faktisk tværtimod.

Støj er forstyrrende og kan øge stressfølelsen

Når der bliver taget raske skridt forbi dit skrivebord, når telefonen ringer, når kaffemaskinen kværner og sprutter eller når to kolleger snakker over bordene, så har det samme konsekvens: Det stjæler din opmærksomhed og forstyrre dig.

Det lyder måske ikke så slemt, men forskning viser, at hvis man forstyrrer en person, som arbejder i et godt flow, så skal samme person bruge op imod en halv time på at finde tilbage i samme effektive rytme. Støj og afbrydelser dræber med andre ord koncentration og mindsker produktiviteten. Hvad værre er, så kan et meget støjplaget arbejdsmiljø fremme stress, hvis man ikke når i mål med sine opgaver. Det fører til større mistrivsel.

Gode råd mod støj

Støj kan være et komplekst problem. Derfor er det allerbedste råd faktisk at alliere sig med en ekspert inden for området, som kan analysere arbejdsmiljøet og finde den helt rette løsning. Læs mere om støjdæmpning her, hvor du kan modtage en totalløsning.

Ser man på de mere almene råd mod støj, lyder de fra Arbejdstilsynet således:

  • Opsæt lydabsorberende materiale, som lever op til gældende krav.
  • Få lagt en støjdæmpende gulvbelægning, så lyden fra tung gang, høje hæle etc. minimeres.
  • Placer de støjende maskiner (kaffemaskiner, printere etc.) væk fra de områder, hvor selve arbejdet finder sted.
  • Brug gerne støjskærme imellem skriveborde og hold afstand mellem grupperinger af bordene.

Herudover et det vigtigt, at virksomheden udformer et regelsæt, som angiver, hvordan man gebærder sig på arbejdspladsen for at minimere støjgener. Denne skal alle ansatte naturligvis overholde, hvis den skal have effekt.